Denkbeer

Denkbeer geeft cursussen over filosofie voor mensen die dat leuk vinden. De cursussen hebben een hoog niveau, maar zijn toch gericht op beginners. Denkbeer probeert een brug te slaan tussen de wetenschappelijke manier van filosofie bedrijven op de universiteit aan de ene kant, en de alledaagse filosofische verwondering aan de andere kant.

Geheel nieuwe cursus in voorjaar 2017
Logica en Kennisleer

In de vorige cursussen lag de nadruk op praktische filosofie en bespraken we thema’s als geluk, het goede en de samenleving. De basis van goed nadenken echter, ligt hem niet in de praktijk maar in de abstractie. De logica is de grammatica van het denken. Door een nauwkeurige analyse van onze argumenten zijn denkfouten en drogrederingen bloot te leggen. En dat is geen overbodige luxe. Zeker nu niet.

Een andere belangrijke zoektocht van de filosofie, is die naar de aard van het zijn. Wat bedoelen we als iets ‘bestaat’ of ‘echt’ is? Welke rol speelt de mens hierin? Als we de wereld alleen maar kennen doordat ons brein informatie uit de zintuigen verwerkt, hoe kunnen we dan ooit zeker weten dat iets ‘echt bestaat’? Deze vragen staan centraal in de kennisleer (of epistemologie), het tweede onderwerp van deze cursus.

De cursus Logica en Kennisleer bestaat uit acht bijeenkomsten op de woensdagavond, steeds iedere 14 dagen. We werken met het handboek Het oog in de Storm (Handboek 1) van Ellen Geerlings.
Meer informatie
Inschrijven

 

Cursusaanbod 2016 bekend

In het jaar 2015 hebben twaalf cursisten met veel plezier de cursus De menselijke natuur gevolgd. In 2016 biedt Denkbeer twee nieuwe cursussen aan.

  • Vanaf februari Inleiding ethiek: Geluk en rechtvaardigheid 
  • en vanaf oktober Levensfilosofie: van Socrates tot Sartre.

Kijk onder ‘Cursussen‘ voor meer informatie. Inschrijven kan ook al. Nieuw zijn dit jaar de proeflessen: twijfel je nog over deelname en wil je je niet meteen vastleggen? Dan kun je twee weken voor het echte begin een proefles volgen.


Geweest: De Menselijke Natuur

Na het grote succes van Het goede en de mens komt Denkbeer in het najaar van 2015 met een nieuwe cursus. De Menselijke Natuur is een inleidende cursus in de filosofische antropologie. De overkoepelende vraag bij deze cursus is Welke plaats heeft de mens in zijn leefomgeving? (Meer informatie)

Al sinds de oudheid worstelt de filosoof met vragen over de menselijke ziel en de zekerheid van onze kennis van de wereld. In de moderne tijd is hier een uitdaging bij gekomen: wetenschappelijk inzichten lijken de mens terug te brengen tot een verzameling bio-chemische reacties. Is er in dit naturalistische wereldbeeld nog plaats voor de mens als een wezen met zelfreflectie, redelijkheid, autonomie of vrije wil? (Meer informatie)


Geweest: Het Goede en de Mens

Wegens succes werd de cursus Het goede en de mens: een inleiding in de ethiek in 2014 opnieuw aangeboden. In deze cursus werden op een grondige maar toegankelijke wijze de belangrijke ethische vragen behandeld. Naar aanleiding van de enthousiaste reacties van cursisten is het programma aangepast en langer geworden. Meer informatie.

De cursus is een uitgebreide introductie voor enthousiaste leken en volgt een heldere structuur. Ervaring met het lezen van filosofie is niet nodig; interesse, tijd en een abstract denkvermogen wel.