De Menselijke Natuur

De Menselijke Natuur is een inleidende filosofiecursus. In elf woensdagavonden wordt de cursist onder professionele en aandachtige begeleiding ondergedompeld in de belangrijkste thema’s van de filosofische antropologie. Aan de hand van fragmenten uit primaire teksten, korte colleges en open gesprekken komen de verschillende denkers aan bod.

De cursus is een uitgebreide introductie voor een kleine groep (max. 12) enthousiaste leken en volgt een heldere structuur. Ervaring met het lezen van filosofie is niet nodig; interesse, tijd en een abstract denkvermogen wel. Van de cursist wordt bovendien actieve participatie verwacht: thuis lees je elke week de te bespreken tekst ter voorbereiding; tijdens de bijeenkomst beantwoord en stel je vragen om samen tot begrip te komen. Het niveau is vergelijkbaar met dat van het eerste jaar op de universiteit.

De overkoepelende vraag is: Wat is de plaats van de mens in zijn leefomgeving? Al sinds de oudheid worstelt de filosoof met vragen over de menselijke ziel en de zekerheid van onze kennis van de wereld. In de moderne tijd is hier een uitdaging bij gekomen: wetenschappelijk inzichten lijken de mens terug te brengen tot een verzameling bio-chemische reacties. Is er in dit naturalistische wereldbeeld nog plaats voor de mens als een wezen met zelfreflectie, redelijkheid, autonomie of vrije wil?

Programma
Elke woensdagavond om 19.30 uur van
 7 oktober tot en met 16 december

1 Ziel en lichaam
Inleiding

2 Cogito ergo sum
Descartes, Meditaties

3 Empirisme
John Locke, Essay

4 Feiten en ideeën
David Hume, Treatise

5 Kantiaanse wending
Kant, Prolegomena

6 Darwin en Freud
Het nieuwe naturalisme

7 Fenomenologie
Plessner en Husserl

8 Existentialisme
Sartre, Humanisme

9 De vrije wil
Harry Frankfurt, Desires

10 Twee perspectieven
Thomas Nagel, Nowhere

11 Afsluiting
Terugblik en overzicht

De Menselijke Natuur

Bekijk de folder