Het goede en de mens

—-Deze cursus is in 2013 gehouden en wegens succes in 2014/2015 herhaald. In 2016 zal Het goede en de mens opnieuw aangeboden worden.—-

De cursus Het goede en de mens is een inleiding in de filosofische ethiek. Het overkoepelende thema van ethiek als filosofische discipline is de vraag Wat is het goede? Bij de beantwoording van deze vraag komen uiteenlopende opvattingen de mens, het geluk,de samenleving en de waarheid naar voren.

De cursus heeft een duidelijke structuur, die zelfs voor een absolute beginner voldoende houvast zal bieden. De verschillende onderwerpen worden thematisch gepresenteerd. Iedere week behandelen we een tekst van een filosoof, waarin een invloedrijke opvatting verdedigd wordt. De benodigde context, zowel historisch als thematisch, wordt door de docent gegeven.

Er kunnen maximaal 12 mensen meedoen. De groep wordt bewust klein gehouden, omdat dit past bij de actieve werkvorm. De bijeenkomst bestaat uit het nabespreken en bediscussiëren van de tekst, achtergrondinformatie door de docent en actief vergelijken van de verschillende denkers. Het wordt aangemoedigd de teksten elke week van tevoren te bestuderen.

Programma

29 oktober 2014
InleidingDiptic

5 november
Wat is filosofie?
Plato, Symposium

12 november
Wat is geluk?
Epicurus, Brief

19 november
Deugd en geluk
Aristoteles, Ethica

26 november
Het hoogste goed
Thomas van Aquino

3 december
Rechtvaardigheid
Plato, Republiek

10 decemberfolder 2014 definitief
Gevolgenethiek
Mill, Utilitarianism

17 december
Plichtenethiek
Kant, Grondslagen

Kerstvakantie

7 januari 2015
Speltheorie
Rationaliteit en ethiek

14 januari
Anti-moraal
Friedrich Nietzsche

21 januari
Afsluiting