Inleiding Ethiek

Inleiding ethiek: Geluk en Rechtvaardigheid

Inschrijven voor het voorjaar 2016.

De cursus Inleiding Ethiek: Geluk Rechtvaardigheid is een inleiding in de filosofische ethiek. Het overkoepelende thema van ethiek als filosofische discipline is de vraag Wat is het goede? Bij de beantwoording van deze vraag komen uiteenlopende opvattingen de mens, het geluk,de samenleving en de waarheid naar voren.

De cursus heeft een duidelijke structuur, die zelfs voor een absolute beginner voldoende houvast zal bieden. De verschillende onderwerpen worden thematisch gepresenteerd. Iedere week behandelen we een tekst van een filosoof, waarin een invloedrijke opvatting verdedigd wordt. De benodigde context, zowel historisch als thematisch, wordt door de docent gegeven.

Er kunnen maximaal 12 mensen meedoen. De groep wordt bewust klein gehouden, omdat dit past bij de actieve werkvorm. De bijeenkomst bestaat uit het nabespreken en bediscussiëren van de tekst, achtergrondinformatie door de docent en actief vergelijken van de verschillende denkers. Het wordt aangemoedigd de teksten elke week van tevoren te bestuderen.

Thema’s

Geluk en rechtvaardigheid
Plato en Epicurus

Normatieve ethiek
Kant’s plichtenethiek en Mills utilisme

Deugdenethiek
Aristoteles, Hume en Nietzsche

Contractheorie en ethiek
Speltheorie en Rawls’ idee van rechtvaardigheid

Voorlopig weekoverzicht editie 2016:

  1. Wat is geluk? Epicurus
  2. Wat is rechtvaardigheid? Plato
  3. Utilisme – J.S. Mill
  4. Plichtenethiek – Kant
  5. Herhaling normatieve ethiek
  6. Deugedenethiek – Aristoteles
  7. Hume – Meta-ethiek
  8. Nietzsche – Anti-moraal
  9. Speltheorie en ethiek
  10. Rawls – Een moderne theorie over rechtvaardigheid