Logica en Kennisleer

Logica en kennisleer 2017

In de vorige cursussen lag de nadruk op praktische filosofie en bespraken we thema’s als geluk, het goede en de samenleving. De basis van goed nadenken echter, ligt hem niet in de praktijk maar in de abstractie. De logica is de grammatica van het denken. Door een nauwkeurige analyse van onze argumenten zijn denkfouten en drogrederingen bloot te leggen. En dat is geen overbodige luxe. Zeker nu niet.

Een andere belangrijke zoektocht van de filosofie, is die naar de aard van het zijn. Wat bedoelen we als iets ‘bestaat’ of ‘echt’ is? Welke rol speelt de mens hierin? Als we de wereld alleen maar kennen doordat ons brein informatie uit de zintuigen verwerkt, hoe kunnen we dan ooit zeker weten dat iets ‘echt bestaat’? Deze vragen staan centraal in de kennisleer (of epistemologie), het tweede onderwerp van deze cursus.

We zullen werken met het fantastisch heldere, uitgebreide boek Het oog in de storm van Ellen Geerlings. Daarnaast worden af en toe losse, primaire, teksten uitgedeeld. Je leest ter voorbereiding steeds het betreffende hoofdstuk. Tijdens de les is er ruimte voor verdieping, meer uitleg en gesprekken over de stof.

Spinoza en Descartes

Datum Onderwerp Boek
8-3-2017 Inleiding en §0.1.6 t/m §0.2.3.3
Historisch overzicht pp. 26 – 49
22-3 Logica: Argumenteren §1.1 t/m § 1.2.4
en propositielogica pp. 50 – 72
5-4 Retorica en §1.3
drogredeneringen pp. 73 – 92
19-4 Inleiding metafysica §2.1 en §2.2
& Plato pp. 95 – 115
3-5 Moderne metafysica: §2.5
Descartes en Spinoza
17-5 Sceptisch empirisme: §2.6
David Hume
31-5 De Copernicaanse wending: §2.7
Immanuel Kant
14-6 De linguïstische wending: §2.10
Ludwig Wittgenstein

 

Inschrijven