Geanimeerde filosofieproblemen

Tijdens de cursus Het Goede en de Mens zijn we een aantal beroemde gedachtenexperimenten en uit de filosofische ethiek tegengekomen. De briljante serie A History Of Ideas van BBC 4 Radio en The Open University heeft drie van deze gedachtenexperimenten verfilmd als geestige en stijlvolle animaties. Ik deel ze graag.

Plato

Plato’s Sympsosium gaat over de rol van Eros in het menselijk leven. Erotisch verlangen is niet beperkt tot lichamelijke lust, maar kan met de juiste levensinstelling doorontwikkelen tot een fascinatie voor de Schoonheid zelf. De onbedwingbare zucht naar wijsheid van een filosoof heeft, aldus Plato, eveneens een erotisch karakter.

Trams

The Trolley Problem is een experiment dat veel gebruikt wordt in de ethiek. Het is bij uitstek geschikt om het problematische karakter van het utilisme te illustreren. Het utilisme gaat ervan uit dat het moreel goed handelen bestaat uit het maximaliseren van goede of nuttige gevolgen, en het minimaliseren van pijnlijke en ongelukkige gevolgen.

Kant’s Bijlmoordenaar

Immanuel Kant gebruikt het voorbeeld van de Bijlmoordenaar, om te laten zien dat liegen nooit toegestaan is, zelfs al lijkt het waarschijnlijk dat de leugen een mensenleven kan redden. Het mooie van het voorbeeld is dat Kant zo sterk gelooft hij in de juistheid van zijn ethische positie, dat hij niet bang is om de tegeninutieve aspecten van zijn theorie te benadrukken.

Comments are closed.