De docent

Lucas’ methode kenmerkt zich door humor, interactie en openheid. Hoewel hij abstracte ideeën altijd genuanceerd naar voren brengt, is hij vooral geïnteresseerd in het toegankelijk maken van de materie. Dit doet hij door de stof steeds te koppelen aan dagelijkse en persoonlijke voorbeelden. Sfeer en een soepel groepsproces zijn net zo belangrijk als academische interesse.

Lucas Beerekamp rondde in 2010 zijn master Ethiek af aan de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Een baan als  kamergeleerde bleek niet goed te liggen. In plaats daarvan ging hij als universitair docent aan de slag. Hij gaf aan de UvA les in o.a. Geschiedenis van de Filosofie en Ethiek. Daarnaast heeft hij ervaring met filosoferen met kinderen en middelbare scholieren.

OTT_075

 Lucas is goed in het koppelen van abstracte ideeën aan concrete voorbeelden. Dit doet hij met humor en aandacht voor de cursisten.

Plato omschreef filosofie ooit als een actief en onbevredigbaar verlangen naar de wijsheid. Als docent probeert Lucas dit idee uit te dragen. Een didactisch proces is nooit gericht op het verdedigen van een bepaalde opvatting. Het gaat om de zoektocht naar kennis, en hierbij is de bereidheid om te twijfelen aan je eigen inzichten essentieel.

Verder naar: Aanbevelingen