De methode

De docent leest elke week samen met de cursisten een of meerdere filosofische teksten. Hij helpt de cursisten bij het begrijpen van de stof. Vervolgens worden er thematische gesprekken gevoerd, waarbij op een open en rustige wijze de verschillende gedachten en ideeën over tafel komen. De groep wordt bewust klein gehouden (maximaal 12 mensen), omdat dit past bij de actieve werkvorm.

De docent zal in deze gesprekken meer het woord voeren dan de cursisten. Hij brengt leerzame interpretaties en interessante verbanden naar voren, draagt voorbeelden aan, verwijst terug naar de andere denkers en leidt de discussie. Echter, de inbreng van de cursisten is minstens even belangrijk. De werkvorm is interactief.

De cursus is uitdrukkelijk geen collegereeks. Er is geen handboek en geen tentamen op het eind. De cursist is – in plaats van een spons of een notulant – een actieve deelnemer in het proces. De cursist belichaamt de filosofische houding. Dat hij of zij nog niets van filosofie weet  is geen probleem – misschien is het zelfs des te beter!

De cursist

Om aan de cursussen van Denkbeer deel te nemen is geen specifieke voorkennis vereist. Toch is de cursus niet voor iedereen geschikt. Filosofie is een bezigheid voor slimme en nieuwsgierige mensen.

Je hebt:

    • een open houding: je vindt luisteren minstens net zo belangrijk als praten;
    • een behoorlijk denkniveau: je hebt het vermogen om abstract na te denken;
    • een leergierige persoonlijkheid: je wil altijd meer weten dan je al wist;
    • een kritische instelling: je keert elke steen twee keer om.